< rel="stylesheet" href="assets/css/noscript.css" />

Shu Ha Ri

Martial Arts: Shuhari

Η εξέλιξη της εκπαίδευσης στις πολεμικές τέχνες και η δια βίου σχέση μαθητή και δασκάλου.

Το Shu Ha Ri είναι ένας όρος που χρησιμοποιούν οι Ιάπωνες για να περιγράψουν την εξέλιξη της εκπαίδευσης στις πολεμικές τέχνες, καθώς και τη δια βίου σχέση που απολαμβάνει ο μαθητής με τον εκπαιδευτή του.

Το Shu ερμηνεύεται ως «να προστατεύει» ή «να υπακούει». Η διπλή έννοια του όρου είναι κατάλληλα περιγραφική της σχέσης μεταξύ ενός μαθητή πολεμικών τεχνών και δασκάλου του στα πρώτα στάδια του μαθητή, η οποία μπορεί να εξομοιωθεί με τη σχέση γονέα - παιδιού. Ο μαθητής θα πρέπει να απορροφήσει όλα όσα προσδίδει ο δάσκαλος, να είναι πρόθυμος να μάθει και να είναι πρόθυμος να δεχτεί κάθε διόρθωση και εποικοδομητική κριτική. Ο δάσκαλος πρέπει να «προστατεύει» τον μαθητή με την έννοια να προσέχει τα ενδιαφέροντά του και να καλλιεργεί και να ενθαρρύνει την πρόοδο του, όπως και ο γονέας προστατεύει ένα παιδί στα χρόνια της ανάπτυξης του. Το Shu τονίζει ότι όλοι οι μαθητές πρέπει να έχουν μια σταθερή βάση στην μάθηση και να εκτελούν τεχνικές με τον ίδιο τρόπο, παρόλο που οι προσωπικότητες, η δομή του σώματος, η ηλικία και οι ικανότητές τους διαφέρουν.

Ha: Αυτός είναι ένας άλλος όρος με διπλή έννοια: «να απελευθερωθεί» ή «να απογοητεύσει». Κάποια στιγμή αφού ο μαθητής φτάσει στο επίπεδο της μαύρης ζώνης, θα αρχίσει να απελευθερώνεται με δύο τρόπους. Όσον αφορά την τεχνική, ο μαθητής θα απελευθερωθεί από τα βασικά και θα αρχίσει να εφαρμόζει τις αρχές που αποκτήθηκαν από την εξάσκηση των βασικών, με νέους, πιο ελεύθερους και πιο ευφάνταστους τρόπους. Η ατομικότητα του μαθητή θα αρχίσει να εμφανίζεται με τον τρόπο που εκτελεί τεχνικές. Σε βαθύτερο επίπεδο θα απελευθερωθεί επίσης από την άκαμπτη διδασκαλία του δασκάλου και θα αρχίσει να αναρωτιέται και να ανακαλύπτει περισσότερα μέσω προσωπικής εμπειρίας. Αυτό μπορεί να είναι μια περίοδος απογοήτευσης για τον δάσκαλο, καθώς το ταξίδι ανακάλυψης του μαθητή οδηγεί σε αμέτρητες ερωτήσεις που ξεκινούν με ένα «Γιατί…». Στο στάδιο Ha, η σχέση μεταξύ μαθητή και δασκάλου είναι παρόμοια με αυτήν του γονέα και ενός ενήλικου παιδιού. O δάσκαλος είναι ο “πλοίαρχος” της τέχνης και ο μαθητής μπορεί τώρα να είναι εκπαιδευτής στους άλλους.

Ri: Είναι το στάδιο στο οποίο ο μαθητής είναι πια μια μαύρη ζώνη υψηλού βαθμού, διαχωρίζεται από τον εκπαιδευτή, έχοντας απορροφήσει όλα όσα μπορεί να μάθει από αυτόν. Αυτό δεν σημαίνει ότι ο μαθητής και ο δάσκαλος δεν συνδέονται πλέον. Στην πραγματικότητα, το αντίθετο πρέπει να ισχύει. Πρέπει τώρα να έχουν έναν ισχυρότερο δεσμό από ποτέ, όπως ένας παππούς και μια γιαγιά με τον γιο ή την κόρη τους που τώρα είναι επίσης γονέας. Αν και ο μαθητής είναι πλέον πλήρως ανεξάρτητος, εκτιμά τη σοφία και την υπομονετική συμβουλή του δασκάλου και υπάρχει ένας πλούτος στη σχέση τους που έρχεται μέσω των κοινών εμπειριών τους. Όμως ο μαθητής μαθαίνει και προχωρά περισσότερο μέσω της αυτοανακάλυψης παρά με οδηγίες και μπορεί να δώσει διέξοδο στις δικές του δημιουργικές παρορμήσεις. Οι τεχνικές του μαθητή θα φέρουν το αποτύπωμα της δικής του προσωπικότητας και χαρακτήρα.

Το Shu Ha Ri δεν είναι μια γραμμική πρόοδος. Μοιάζει περισσότερο με ομόκεντρους κύκλους, έτσι ώστε να υπάρχει Shu εντός του Ha και τόσο Shu όσο και Ha εντός του Ri. Έτσι, τα βασικά παραμένουν σταθερά. Μόνο η εφαρμογή αυτών και οι λεπτομέρειες της εκτέλεσης αλλάζουν καθώς ο μαθητής προχωρά και η προσωπικότητά του αρχίζει να δοκιμάζει τις τεχνικές. Ομοίως, ο μαθητής και ο δάσκαλος συνδέονται πάντα μαζί με τη στενή σχέση τους και τη γνώση, την εμπειρία, τον πολιτισμό και την παράδοση που μοιράζονται μεταξύ τους.

Τελικά, το Shu Ha Ri θα πρέπει να οδηγήσει τον μαθητή να ξεπεράσει τον δάσκαλο, τόσο σε γνώση όσο και σε δεξιότητες. Αυτή είναι η πηγή βελτίωσης για την τέχνη στο σύνολό της. Εάν ο μαθητής δεν ξεπεράσει ποτέ τον κύριο του, τότε η τέχνη θα σταματήσει, στην καλύτερη περίπτωση. Εάν ο μαθητής δεν επιτύχει ποτέ την ικανότητα του δασκάλου, η τέχνη θα επιδεινωθεί. Αλλά, εάν ο μαθητής μπορεί να αφομοιώσει όλα όσα μπορεί να μεταδώσει ο δάσκαλος και στη συνέχεια προχωρήσει σε ακόμη υψηλότερα επίπεδα προόδου, η τέχνη θα βελτιώνεται συνεχώς και θα ανθίζει.

 

Δημοσίευση: 16/06/20, 01:04
Πηγή: tanzadeh.com. Aπό το βιβλίο: "Flashing Steel - Mastering Eishin Ryu Swordsmanship" των Masayuki Shimabukuro και Leonard J. Pellman.